Yönetim

Müdür

Prof.Dr. Tülin Düger

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 76 / 125 tduger@hacettepe.edu.tr

MüdürYardımcıları

Doç.Dr. Songül Atasavun Uysal

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 76 / 130 songula@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Çiğdem Ayhan

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 76 / 189 cayhan@hacettepe.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birim Başkanlıkları

Prof.Dr. Tülin Düger

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 76 / 125 tduger@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Songül Atasavun Uysal

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 76 / 130 songula@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Çiğdem Ayhan

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 76 / 189 cayhan@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Esra Burcu

Yönetim Kurulu Üyesi – Eğitim Birimi Başkanı
Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü
Tel: (312) 297 84 25 (sekreterlik)  (312) 297 84 29   (ofis) e-posta: esburcu@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Oya Hazer

Yönetim Kurulu Üyesi – Danışmanlık Birimi Başkanı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
Tel: (312) 297 63 50  ohazer@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Sanem Şahlı

YönetimKuruluÜyesi – Uygulama Birimi Başkanı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İşitme ve Konuşma Bölümü
Tel: (312)305 42 00   e-posta:ssahli@hacettepe.edu.tr

Doç Dr. Sait Uluç

Yönetim Kurulu Üyesi – Dış İlişkiler Birimi Başkanı
EdebiyatFakültesi / PsikolojiBölümü
Tel: (312) 297 83 32     e-posta:psysait@hacettepe.edu.tr

 

Dr. AyçeÇeliker  

 

Yönetim Kurulu Üyesi – Destek Birimi Başkanı
Eczacılık Fakültesi
Tel:(312) 305 21 33   e-posta: aycelike@hacettepe.edu.tr

Danışma Kurulu

Psikoloji- Ruh Sağlığı ve Engellilik Konusunda
Prof. Dr. Ferhunde Öktem Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel:                               e-mail:
Sosyal Hizmet ve Engellilik Konusunda
Prof. Dr. Kasım Karataş İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi / Sosyal Hizmet Bölümü
Tel:                               e-mail:
Prof.Dr. Musa Yaşar Sağlam Edebiyat Fakültesi / Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel:                               e-mail:
Prof.Dr. Meral Candan Çetin Fen Fakültesi / İstatistikBölümü
Tel:                               e-mail:
Sağlık ve Engellilik Konusunda
Prof. Dr. Alp Çetin Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Tel:                               e-mail:
Prof. Dr. Mürvet Hayran Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Anatomi Anabilim Dalı
Tel:                               e-mail:
Prof.Dr. Seval Ölmez Diş Hekimliği Fakültesi/ Pedodonti Anabilim Dalı
Tel:                               e-mail:
Sanat ve Engellilik Konusunda
Prof.Dr. Türev Berki Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
Tel:                               e-mail:
Rehabilitasyon ve Engellik Konusunda
Prof.Dr. Öznur Yılmaz Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                               e-mail:
Prof.Dr. Meltem Yılmaz Güzel Sanatlar Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Tel:                               e-mail:
Doç.Dr. Sevil Bilgin Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                               e-mail:
Sosyal Etkinlikler ve Engellilik Konusunda
Yrd. Doç.Dr. Pınar Yalçın Balçık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Sağlık İdaresi Bölümü
Tel:                               e-mail:
Hukuk ve Engellilik Konusunda
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü
Tel:                               e-mail:

 

Birim Başkanlıklarında Görev Alanlar

Eğitim Birimi
Uz.Fzt. Pınar Kısacık Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:  (312) 305 25 25     e-mail:pinar.dizmek@hacettepe.edu.tr
Araştırma Birimi
Uz.Fzt. Esra Ateş Numanoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                               e-mail:esra.ates@hacettepe.edu.tr
Uz.Fzt.Asude Arık          Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                                e-mail:asudeariks@gmail.com
Uygulama Birimi
Uz.Dyt. Funda Tamer Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Tel:                               e-mail:fundatamer@gmail.com
Destek Birimi
Uz.Fzt. Vesile Yıldız Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                               e-mail:vesile_yldz@hotmail.com
Danışmanlık Birimi
Dr.Fzt. Hande Güney Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                               e-mail:hande.guney@hacettepe.edu.tr
Dış İlişkiler Birimi
Dr.Fzt.Gözde Gür Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel:                               e-mail:gozde.gur@hacettepe.edu.tr
Merkez Koordinatörü
Ayşe Koca Tel:(312) 305 63 77 (Beytepe) e-posta: aysekoca@hacettepe.edu.tr

 

Paydaşlarımız

 

H. Ü. Engelli Öğrenciler Birimi – Prof. Dr. Hülya Kayıhan (BirimBaşkanı)
H. Ü. Engelsiz Hacettepe Öğrenci Topluluğu - Prof. Dr. Nilgün Baysal Metin (ToplulukBaşkanı)
H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
H. Ü. EdebiyatFakültesi
T. C. Başbakanlık Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Web SayfasıSorumlusu

Araştırma Görevlisi Yasin Ekinci
SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Tel: (312) 305 15 77 / 180    email: yasin06@hacettepe.edu.tr

 

Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
engelsiz@hacettepe.edu.tr
Facebook grubumuz için tıklayınız