Yasal Düzenlemeler

Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat
(Her birine ulaşmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat
Link olanlar sitede mevcuttur)

KANUNLAR

YÖNETMELİKLER

 • Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik
 • Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik
 • Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
 • Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 • Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
 • Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
 • İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

GENELGELER

 • Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 • Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 • 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Genelgesi
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
engelsiz@hacettepe.edu.tr
Facebook grubumuz için tıklayınız