Genel Tanıtım

Engellilerin topluma etkin ve sorumlu olarak katılımına olanak sağlamanın çağdaş bir yükümlülük olduğu bilinciyle, Üniversitemiz Senatosu'nun 5 Ocak 2006 tarihli kararıyla Engelsiz Hacettepe Komisyonu (EHK) kurulmuştur. Ardından bir araştırma ve uygulama merkezi olarak yapılanma çalışmaları devam ettirilmiş ve 18 Ekim 2006 tarihli Üniversite Senatosu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyete geçmiştir. Merkez Yönetmeliği YÖK'ün onayı alınarak Resmi Gazete'nin 3 Mart 2007 Tarihli ve 26451 Sayılı Nüshasında yayınlanmıştır.

Yönetim ve Danışma Kurullarımız, Birim Sorumlularımız ve Paydaşlarımız için tıklayınız.

Merkezimizin amacı, hem eğitimine devam eden ve çalışan tüm engelli Hacettepelilerin, hem de Türkiye'de yaşayan engelli bireylerin bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olacak bilimsel araştırmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek ve konu ile ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sağlamaktır.

Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
engelsiz@hacettepe.edu.tr
Facebook grubumuz için tıklayınız