Projeler

Türkiye’de Engelli Çocukların Durum Analizi Projesi

İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim Projesi (23-28 ocak 2012-İskenderun-Arsuz)

23-28 Ocak 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim Projesi'nin devamı niteliğinde Konya ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelliler-Koklear İmplant Kullanıcıları, Aileleri ve Öğretmenlere Yönelik Eğitim Toplantısı başlıklı proje devamı Konya ve çevre illerden (Afyonkarahisar-Aksaray-Isparta-Karaman-Nevşehir ve Niğde illerinin de katılımıyla) gelen yaklaşık 300 katılımcı (işitme engeli bulunanlar ve yakınları) ile gerçekleştirilmiştir.

Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Hacettepe'de Engelsiz Yaşam ( Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve HÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi) (İskenderun Arsus'ta bulunan ve 56 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi restore ederek bir ‘Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin hayata geçirilmesi projesi– 2008)

Merkez olarak Birim Bazında Hedeflenen Projelerimiz

Eğitim Birimi: Birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermekle sorumlu olan Birimin gündemdeki projeleri şöyledir.

  • Başarılı engelli kişilerin düzenli olarak  seminerler vermesi,
  • Engelli öğrencilere ders veren öğretim üye ve elemanlarına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
  • Toplum temelli rehabilitasyon çalışmaları
  • Engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim seminerleri
  • Engellilik konusunda disiplinlerarası projeler üretmek ve uygulamak

Araştırma Birimi: Toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar yapmak ve engelliler ile ilgili bilimsel veri tabanı oluşturmak, interdisipliner bir yaklaşım ile ulusal ve/veya uluslar arası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

Danışmanlık Hizmetleri Birimi: Üniversite bünyesinde engelli öğrencilere/çalışanlara ve halka yönelik danışmanlık hizmeti sunmak.

Dış İlişkiler Birimi: Engellilik konusunda ulusal ve uluslar arası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteleri düzenlemek, engellilik konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

Uygulama Birimi:  Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

Destek Birimi: Üniversite bünyesinde öğrenci ya da çalışan engelliler ile Türkiye'de yaşayan engelli bireylere ihtiyaç duydukları konularda gerekli desteği sağlamak.

Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
engelsiz@hacettepe.edu.tr
Facebook grubumuz için tıklayınız