Amaç ve Hedefler

Merkezimizin amacı, hem eğitimine devam eden ve çalışan tüm engelli Hacettepelilerin, hem de Türkiye'de yaşayan engelli bireylerin bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek olacak bilimsel araştırmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek ve konu ile ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sağlamaktır.

Bu amaca ulaşabilmek için belirlenen hedeflerimiz;

  • Öncelikle Üniversitemizdeki engelli bireylerin eğitim, öğretim ve kültürel etkinliklerden, bağımsız olarak yararlanabilmeleri ve çalışma yaşamına en yüksek verimlilikle katılabilmelerini engelleyici sorunları tespit eden ve çözüm önerileri geliştiren araştırmalar ve etkinlikler yapmak,
  • Türkiye’de yaşayan engelli bireylere ilişkin sorunların tespitinde ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde disiplinler arası çalışmalara yer vermek ve ulusal/uluslararası paydaşlarla konuya ilişkin araştırmalarda ve etkinliklerde bulunmak,
  • Engelli bireyleri, engellerinden kaynaklanan sorunlarını (fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon, sosyal hizmetler vb) danışabilecekleri birimlere yönlendirmek,
  • Toplum temelli rehabilitasyon olanaklarından faydalanmalarını sağlamaktır.
Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
engelsiz@hacettepe.edu.tr
Facebook grubumuz için tıklayınız